इ.१० वी प्रवेशपत्र दुरुस्ती तक्ता  21-11-2023

इ.१० वी प्रवेशपत्र दुरुस्ती तक्ता

मुख्याध्यापक व लिपिक यांचे दूरध्वनी क्रमांक सादर करणे बाबत  11-10-2023

मुख्याध्यापक व लिपिक यांचे दूरध्वनी क्रमांक सादर करणे बाबत 

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) फेब्रु मार्च २०२३ क्रीडा गुण सवलतीच्या प्रस्तावांना मुदतवाढ देणेबाबत  28-04-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) फेब्रु मार्च २०२३ क्रीडा गुण सवलतीच्या प्रस्तावांना मुदतवाढ देणेबाबत

इ. १० वी विद्यार्थ्याचे/आईचे नाव/विद्यार्थ्याची जन्मतारीख/जन्मस्थळ दुरुस्तीसाठी फॉर्म  06-09-2022

इ. १० वी विद्यार्थ्याचे/आईचे नाव/विद्यार्थ्याची जन्मतारीख/जन्मस्थळ दुरुस्तीसाठी फॉर्म

इ. १२ वी विद्यार्थ्यांचे/आईचे नाव दुरुस्तीसाठी फॉर्म  06-09-2022

इ. १२ वी विद्यार्थ्यांचे/आईचे नाव दुरुस्तीसाठी फॉर्म

प्रथम मंडळ मान्यता मान्यता वर्धित कायम मान्यता विषय मान्यता शाळा स्थलांतर शाळेच्या नावात बदल केंद्र बदल आणि नवीन केंद्र मान्यता यासाठी विहित केलेली प्रपत्र  02-11-2018

प्रथम मंडळ मान्यता  मान्यता वर्धित कायम मान्यता विषय मान्यता शाळा स्थलांतर शाळेच्या नावात बदल केंद्र बदल आणि नवीन केंद्र मान्यता यासाठी विहित केलेली प्रपत्र

SSC & HSC Examination fee Blank form (Parishisht A & B)  15-11-2017

SSC & HSC Examination fee Blank form (Parishisht A & B)

Duplicate Marksheet Instruction & Form No.1,2  14-11-2017

Duplicate Marksheet Instruction & Form No.1,2

इ. १२ वी - शाखा मान्यता मिळणेबाबतच्या प्रस्तावाचा नमुना.  18-12-2015

इ. १२ वी - शाखा मान्यता मिळणेबाबतच्या प्रस्तावाचा नमुना. 

इ. १२ वी - मंडळ मान्यता वर्धित व कायम मान्यता मिळणेबाबतच्या प्रस्तावाचा नमुना.  18-12-2015

इ. १२ वी - मंडळ मान्यता वर्धित व कायम मान्यता मिळणेबाबतच्या प्रस्तावाचा नमुना. 

इ. १२ वी - अतिरिक्त विषय / माध्यमाच्या मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावाचा नमुना.  18-12-2015

इ. १२ वी - अतिरिक्त विषय / माध्यमाच्या मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावाचा नमुना. 

इ. १२ वी - प्रथम मंडळ मान्यतेच्या प्रस्तावाचा नमुना.  17-12-2015

इ. १२ वी - प्रथम मंडळ मान्यतेच्या प्रस्तावाचा नमुना. 

द्वितीय गुणपत्रक/प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विद्यार्थी/पालकांनी सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र.  22-07-2015

द्वितीय गुणपत्रक/प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विद्यार्थी/पालकांनी सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र. 

इ. ११ वी व इ. १२ वी चिटणीसची कार्यपद्धती - कंपनी कायदा २०१३ बाबत  01-07-2015

इ. ११ वी व इ. १२ वी चिटणीसची कार्यपद्धती - कंपनी कायदा २०१३ बाबत

इ १० वी ( माध्यमिक शाळा करिता )  22-06-2015

१) प्रथम मंडळ मान्यता व सांकेतिक क्रमांक ( Index No. )मिळणे बाबतचा फॉर्म 

२) मंडळ मान्यता वर्धित / कायम मंडळ मान्यता मिळणे बाबतचा फॉर्म 

३) अतिरिक्त विषय / माध्यम मान्यता मिळणे बाबतचा फॉर्म 

Downloads  24-12-2014
Form for Photocopy of Answer Sheet Medical Certificate for Blind Candidate

Medical Certificate for Deaf Candidate

Medical Certificate in respect of an Orthopedically (Physically)
Handicapped or spastic candidate
Form for Revaluation of Answer Sheet Form for Verification of Marks SSC UPDATE PATCH v1.0.0.3 HSC UPDATE PATCH v1.0.0.2
HSC MAR-15 EXAM FORM SSC MAR-15 EXAM FORM