Quick Links  16-09-2022
Govt of India Portal
Govt of Maharashtra Portal 
MHRD
SSA Portal
Balbharati
Balchitravani
DISE
N.U.E.P.A
S.E.M.I.S
N.C.E.R.T

Maharashtra Prathamik 
Shikshan Parishad

इ. १० वी ला संच मान्यतेनुसार शिकविणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती भरण्याची लिंक

इ. १२ वी ला संच मान्यतेनुसार शिकविणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती भरण्याची लिंक